เราให้บริการจดโดเมน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อไทย.com domain.com เป็นต้น
it’s not that hard to get
a website anymore.

โดเมน .com

โดเมน.com รองรับได้ทั้งชื่อภาษาไทยและอังกฤษ

“สำหรับใช้กับธุรกิจ ค้าขาย ร้านค้า เป็นนามสกุลที่นิยมใช้กันมากที่สุด”

โดเมน .net

โดเมน.net รองรับได้ทั้งชื่อภาษาไทยและอังกฤษ

“สำหรับใช้กับชื่อเครือข่าย การสื่อสาร”

โดเมน .org

โดเมน.org รองรับได้เฉพาะภาษาอังกฤษ

“สำหรับเว็บไซต์ประเภทองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ”