หมวดหมู่

Domain Management (1)

คู่มือการจัดการโดเมน เปลี่ยน nameserver หรือ DNS Record

Domain Register (2)

คู่มือการสั่งซื้อโดเมน การจดทะเบียนโดเมน

ได้รับความนิยมสูงสุด

 การจัดการ DNS Record

Login เข้าระบบสมาชิก  และไปที่ หน้า โดเมนของฉัน โดยเลือกที่กล่องโดเมน...

 การสั่งซื้อโดเมนหรือจดโดเมน

ค้นหาชื่อโดเมน ที่ต้องการ ให้พิมพ์ชื่อโดเมนได้เลย  เช่น mydomain98.com   ใส่ capcha code...

 การสั่งซื้อชื่อโดเมนภาษาไทย

ค้นหาชื่อโดเมน ที่ต้องการ ให้พิมพ์ชื่อโดเมนภาษาไทย ได้เลย  เช่น โดเมนดี.com   กดปุ่ม ค้นหา...